วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ช็อบปิ้ง - ซื้อรองเท้า

ศัพท์ (Vocabulary Words):

Real Deal       เป็นการซื้อขายในราคาและคุณภาพที่น่าพอใจ
Great Choice ทางเลือกที่ดี

What size? ไซซ์อะไร ใส่ขนาด()เท่าใด ใส่เบอร์อะไร
a Size Four เบอร์สี่

Get money back รับเงินคืน
Have a refund

Retailer ผู้ขายที่เค้าเตอร์
Manufacturer ผู้ผลิต

Call for advice ถามมหาคำแนะนำ
Contact Sales ติดต่อคนขาย

Leak รั่ว
Waterproof กันน้ำ
Manufacturing Fault ความผิดจากกระบวนการผลิต

Fit for purpose ใส่พอดีี

Stick with this เอาตามนี้

Repair ซ่อม
Replacement ทดแทน


VIDEO: ฺีBuying Shoes

1 ความคิดเห็น: